Xin vui lòng điền vào mẫu đăng ký bên dưới để ứng tuyển vào vị trí công việc mong muốn trong công ty. Mọi thông tin của bạn được TC Recycle cam kết bảo mật và không tiết lộ nếu không có sự đồng ý. Phòng nhân sự sẽ liên hệ ngay khi có quyết định tuyển dụng vị trí mà bạn đăng ký ứng tuyển. Xin cảm ơn!